תולדות הציונות במאה התשע עשרה

Publication Title Name :תולדות הציונות במאה התשע-עשרה اسم عنوان المنشور
Publication year :Book 1948 سنة النشر
Publication Address :שמואיל, אפרים.عنوان المنشور
Main Category :الشرق الأوسطالفئة الرئيسية
Main & Sub Category :956 الشرق الأوسط | historyالفئة الرئيسية والفرعية
Vol :This Information still not availableالمجلد
Dewey Decimal Classification (DDC)No :956.903رقم تصنيف ديوي العشري
Article Title :תולדות הציונות:عنوان المقال
Statement of responsibility :אפרים תולדות.بيان المسؤولية
Place of publication :תל-אביב:مكان النشر
Name of publisher :יבנה,اسم الناشر
Date of publication :1948.تاريخ النشر
Publication Extent :185 צ , ؛نطاق النشر
Publication Dimensions :24 ס”ם.أبعاد النشر
Topical term :Not Availableالمصطلح الموضعي
Leader :00000nam#a2200000ua#4500رقم التصنيف
ISBN :الترقيم الدولى الموحد
Original BibID :12511491الرقم الببليوجرافي
Date and time of last modification :20180916102833.0تاريخ و وقت آخر تعديل
General informatio :180909s1948####-iw####fr####- 000#0#heb- - عناصر البيانات ثابت
Cataloging Source :NAمصدر الفهرسة
DDC No :2)21 a)956.903رقم تصنيف ديوى
Personal Name :a)שמואיל, אפרים.مدخل رئيسي لاسم شخص
The physical location of publication :a)תולדות הציונות: b)במאה התשע-עשרה/ c)אפרים תולדות.عنوان الوعاء
Publication data field :a)תל-אביב: b)יבנה, c)1948.حقل بيانات النشر
physical descripti :a)185 צ , ؛ c)24 ס”ם.حقل الوصف المادى
Topical term :a)history 2)qrmakرؤوس الموضوعات
Language Code :Language is uncertainرمز اللغة
Additional input :لا يوجد معلومات اضافية للمدخل اللأضافيالمدخل الإضافي
Author Name :שמואיל, אפרים.اسم المؤلف
Other data :במאה התשע-עשרה/بيانات أخرى
Research topic :history / qrmakموضوع البحث

 

Articles